Is het artikel bij onvangst beschadigd? Dat is natuurlijk niet de bedoeling en dat vinden we erg vervelend! Meld de beschadiging binnen 7 dagen door een e-mail [email protected] te sturen met vermelding van ORDNummer en beeldmateriaal van het beschadigde artikel.

Allereerst spijt het ons te horen dat je prachtige producten kapot of beschadigd zijn.

Vanuit Orangehaus kunnen we er alleen voor zorgdragen dat de producten ons magazijn in goede staat verlaten.

Soms gebeurt het dat goederen worden beschadigd tijdens handling en transport, wij bij Orangehaus hebben daar geen controle over omdat dit aan een externe partij uitbesteed is.

Niettemin hebt u de producten te goeder trouw en bij Orangehaus-webwinkel gekocht en doen we ons best om de goederen te vervangen. Om in het geval van beschadigde goederen snel en netjes op te lossen hebben we de volgende verplichte gegevens nodig:

Maak foto's van:

- HET BUITENSTE PAKKET GEHEEL MET ZICHTBAARHEID VOOR HET ADRES EN DE BARCODE

- EEN GEDETAILLEERDE FOTO VAN DE ADRES EN BARCODE

- EEN GEDETAILLEERDE FOTO VAN DE SCHADE AAN DE BUITENVERPAKKING

- EEN OF MEER FOTO'S DIE DE THUISVERPAKKING DUIDELIJK WEERGEVEN

- EEN OF MEER FOTO'S VAN HET BESCHADIGDE PUNT ALS GEHEEL

- EEN OF MEER GEDETAILLEERDE OPNAME VAN DE SCHADE AAN HET PUNT