TOLHUIJS

Geen producten gevonden...
TOLHUIJS

DU T C H  D E S I G N  W I T H  A  S T O R Y

Bastiaan Tolhuijs (Biografie):

Bastiaan Tolhuijs (1986) is een Nederlandse ontwerper gespecialiseerd in het upcyclen van afval
materialen. Als klein kind speelde hij al in de papierafval containers op het schoolplein op zoek naar
verloren schatten. Nu, als ‘volwassen man’, is die fascinatie voor wat er wordt weggegooid nog steeds.
Hij haalt voldoening uit het transformeren van afval tot design en wil bewijzen dat het einde van een
levenscyclus van een materiaal vaak niet het einde hoeft te zijn. Zijn bedrijf, Tolhuijs Design, heeft een
eigen lijn met Dutch Design producten gemaakt van afval. Ook adviseert hij bedrijven hoe zij met hun
afval om kunnen gaan.

TOLHUIJS DESIGN
Tolhuijs Design is een duurzaam designbureau gevestigd in Amsterdam. Onze producten vertellen
een verhaal. Het verhaal waarin duurzame afval- en restmaterialen, en een sociaal maatschappelijke
productie hun neerslag vinden. Wij upcyclen afval- en restmaterialen tot Dutch Design in samenwerking
met sociale werkplaatsen en gevangenissen.

UPCYCLING
Onze ontwerpen beginnen niet aan de tekentafel maar op de plekken waar afval zich verzamelt. Veel
fabrieken gooien dagelijks restmateriaal van hoge kwaliteit weg. Tolhuijs neemt deze afvalmaterialen als
uitgangspunt en transformeert ze naar hoogwaardige, duurzame designobjecten. Het proces waarbij de
waarde van afvalmateriaal wordt verhoogd, heet upcycling. Middels dit proces hopen wij bij te dragen
aan het bewustzijn dat afvalmateriaal een tweede leven verdient.

SOCIAAL VERANTWOORD ONDERNEMEN
We werken samen met onze partners: gevangenissen en sociale werkplaatsen in Nederland, opdat er
een zo eerlijk en sociaal mogelijke productieketen wordt gerealiseerd.

DESIGN FIRST
De kwaliteit en esthetiek van de producten staan voorop. Onze stijl wordt gekarakteriseerd door een
speelse of verrassende twist met een knipoog naar de oorsprong van, en het type materiaal of de manier van productie.

Maar geeft vooral de gebruiker de vrijheid om het op zijn manier in een interieur te
gebruiken.